Bredare Smalare english rss

Om Rejås Datakonsult

Samarbetspartners

Vi på Rejås Datakonsult AB jobbar med det vi är bra på. Det ligger i vårt intresse att aldrig ta på oss ett uppdrag som vi inte i förväg vet att vi kan utföra på ett bra och professionellt sätt.

För att kunna leverera fler tjänster tvekar vi inte att anlita någon eller några av våra samarbetspartners. Vi vet att de på samma sätt som oss tar ansvar för sina åtaganden och lever upp till våra högt ställda krav.

OP5

OP5 är ett företag som levererar produkter byggda på fri programvara. Rejås Datakonsult AB är en av deras implementationspartners. Det vill säga vi installerar och anpassar deras system ute hos deras kunder. Rejås Datakonsult AB levererar också utbildning till OP5:s kunder på OP5-produkter.

Home Control Sverige

Home Control Sverige är ett företag som jobbar mycket med hårdvara och smarta lösningar för hemmet. De hjälper oss till exempel när vi skall övervaka andra parametrar än sådant som kan göras med bara progravara. Till exempel temperatur, fuktighet, larm, position och annat.

Bitnux

Rejås Datakonsult AB har ett strategiskt samarbete med Bitnux. Bitnux är ett konsultföretag med spetskompetens inom säkerhet och programmering. I och med detta samarbete kan vi erbjuda fler konsulter och även använda oss av den större och bredare gemensamma kompetens och erfarenhet vi har tillsammans.

Bitnux stöder oss även i uppdrag som kräver drift eller support. Eftersom vi undervisar och är lediga ibland så är det bra att kunna köpa dessa tjänster från ett närstående företag som vi alltid kan lita på och som vi vet gör ett utomordentligt bra jobb. Bitnux är ett sådant företag.

TriNix AB

TriNix AB är ett konsult och produktbolag baserat i Skåne. TriNix AB delar samma värderingar som oss vad gäller öppen och fri programvara. Vi ser många positiva synergi-effekter som kan komma från vårt samarbete med TriNix AB, framför allt rörande information, utbildning och utveckling inom fri programvara.

Rejås Datakonsult AB och TriNix AB samarbetar idag i ett par olika projekt för att sprida kunskapen om öppen programvara, bland annat genom vårt gemensamma projekt Fritis.

Vill du bli vår partner?

Jobbar du eller ditt företag med samma saker som vi? Är ni kunniga inom fri programvara? Har du funderingar, eller idéer på hur vi skulle kunna jobba tillsammans? Tveka inte, hör av dig till oss.

Bookmark  Rejås Datakonsult AB -  at Delicious Digg Rejås Datakonsult AB - Share Rejås Datakonsult AB -  with your Twitter followers Add Rejås Datakonsult AB -  to your Technorati favorites Share Rejås Datakonsult AB -  on Facebook

Support

Driftstatus
För våra kunder
För nya kunder
Fri support till alla
Jour / Akut
Ofta ställda frågor

Fri programvara

Om fri programvara
Hur vi bidrar till fri programvara
Spara med fri programvara
Länkar om fri programvara

Företaget

Om Rejås Datakonsult
Jobba med oss
Vilka är vi
Våra partners
HLR Roslagen

Kontakt

Kontakta oss
Besöksadress
Postadress
Jabber/XMPP
E-post
Kontaktformulär
Telefonnummer
Akut, dygnet runt

Rejås Datakonsult AB

Rejås Datakonsult AB
Måbärsvägen 16
761 63 Norrtälje

Org.nr: 556786-9978
Momsreg/VAT: SE556786997801
Styrelsens säte: Norrtälje
Företaget innehar F-skatt

Fellow of FSFE FSF Donor No Software Patents! Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Copyright (c) 2002-2013 Rejås Datakonsult AB, vissa rättigheter förbehållna.