Bredare Smalare english rss

Om Fri programvara

Fri programvara

Rent konkret så är fri programvara programvara som ger dig fyra grundläggande friheter. Dessa är:

  • Frihet att använda programmet för valfritt ändamål.
  • Frihet att undersöka hur programmet fungerar och ändra det för egna ändamål.
  • Frihet att förbättra programmet och sprida det vidare i förbättrad form.
  • Frihet att skicka kopior vidare av programmet.

För att man skall kunna äga friheterna 1 och 3 måste man även ha tillgång till källkoden till programvaran. Detta gör att man även hör fri programvara kallas "Open Source".

Fri programvara skall inte blandas ihop med "shareware" och "freeware" och allt vad det kallas. Dessa programvaror är ofta av lägre kvalitet och ger dig inte de fyra friheterna.

Det finns väldigt mycket fri programvara som håller otroligt hög kvalitet. Till exempel operativsystemet GNU/Linux, webbservern Apache, databashanteraren MySQL, kontorspaketet OpenOffice.org och en mängd andra program. Det finns också fri programvara som håller en betydligt lägre kvalitet. Detta gör att du bör anlita en expert som hjälper dig med din migrering till fri programvara. Eller, för all del, se till att du själv är påläst eller har pålästa medarbetare. En av tjusningarna med fri programvara är just att man kan välja att göra allt själv om man vill.

Det finns flera fördelar med att använda fri programvara i sin organisation. Den största fördelen är just att programmet är fritt och att du har de fyra friheter som nämndes i textens början. Den första friheten, friheten att använda programmet hur du vill, ger dig rätten att använda en fri programvara oavsett om du gör det ideellt eller kommersiellt. Den gör också att det inte är någon skillnad på till exempel utvärdering och drift. Det spelar heller ingen roll hur många användare eller installationer du har av den fria programvaran.

Frihet nummer två, rätt att studera hur programmet fungerar, är en frihet som borgar för kvalitet. Du kan själv se att programmet gör vad det skall göra och inget annat. Dy kan själv beställa en oberoende revision av programvaran med avseende på säkerhet eller kod-kvalitet.

Frihet nummer tre, rätt att förändra programmet, är en frihet som ger dig framtidssäkring och oberoende. Ingen kan tvinga dig att uppgradera produkten. Du sitter själv inne med källkod och alla fakta om produkten. Slutar leverantören att underhålla produkten kan du vända dig till någon annan. Detta öppnar för en fri marknad med konkurrens på lika villkor. Det ger dig också möjligheten att köpa all support från en och samma leverantör. Den ger dig också möjligheten att byta leverantör.

Den fjärde friheten, friheten att sprida programmet vidare, borgar för att priset på produkten hålls lågt. Eftersom så många kan distribuera produkten kommer priset för den i praktiken alltid att vara fördelaktigt.

Sammantaget kan man gäga att detta ger en stabil och säker programvara som är ett tryggt val där du slipper låsa in dig hos en leverantör och där du slipper att tvingas till oönskade uppgraderingar.

Bookmark  Rejås Datakonsult AB -  at Delicious Digg Rejås Datakonsult AB - Share Rejås Datakonsult AB -  with your Twitter followers Add Rejås Datakonsult AB -  to your Technorati favorites Share Rejås Datakonsult AB -  on Facebook

Support

Driftstatus
För våra kunder
För nya kunder
Fri support till alla
Jour / Akut
Ofta ställda frågor

Fri programvara

Om fri programvara
Hur vi bidrar till fri programvara
Spara med fri programvara
Länkar om fri programvara

Företaget

Om Rejås Datakonsult
Jobba med oss
Vilka är vi
Våra partners
HLR Roslagen

Kontakt

Kontakta oss
Besöksadress
Postadress
Jabber/XMPP
E-post
Kontaktformulär
Telefonnummer
Akut, dygnet runt

Rejås Datakonsult AB

Rejås Datakonsult AB
Måbärsvägen 16
761 63 Norrtälje

Org.nr: 556786-9978
Momsreg/VAT: SE556786997801
Styrelsens säte: Norrtälje
Företaget innehar F-skatt

Fellow of FSFE FSF Donor No Software Patents! Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Copyright (c) 2002-2013 Rejås Datakonsult AB, vissa rättigheter förbehållna.