Bredare Smalare english rss

Om Fri programvara

Denna sida är under uppbyggnad, senast ändrad:
$Date: 2009/11/25 00:11:39 $ $Author: rejas $

Hur spara med fri programvara

Här kommer en text om hur du kan spara med fri programvara. Det finns flera aspekter på hur man kan spara med fri programmvara, vi kommer på denna sida belysa flera av dem och dessutom sätta riktiga siffror på det så du själv kan räkna.

Ta dig gärna tid att läsa denna text i sin helhet. Har du frågor så tveka inte att kontaka oss.

Innehåll

 • Fyra friheter
 • Inga återkommande överaskningar
 • Möjligt att välja en leverantör
 • Leverantörsoberoende
 • Licenskostnader

Fyra friheter

De fyra friheterna utgör grundpelare för det vi kalla fri programvara, de kommer från Free Software Foundadtion.

Fri programvara har en mängd fördelar. Alla dessa kan på olika sätt härledas tillbaka till de fyra friheter som vi förknippar med fri programvara. Programvara som inte har dessa fyra friheter är inte fri programvara.

De fyra friheterna är:

 • Friheten att använda programmet, oavsett syfte.
 • Friheten att studera hur programmet fungerar och att anpassa det till dina behov.
 • Friheten att sprida kopior så att du kan hjälpa din granne.
 • Friheten att förbättra programmet och sprida dina förbättringar så att hela samhället kan dra nytta av dem.

Vill du läsa mer om dessa kan du läsa till exempel vår text om fri programvara eller Marcus Rejås text Vad är fyra friheter värda.

Inga återkommande överaskningar

Med fri programvara styr ni själv över när ni vill göra uppgraderingar och så till er miljö. Dessa är inte förknippade med några licenskostnader så inga återkommande licenskostnader finns. Det finns ingen leverantör som kan bestämma när era produkter skall sluta att underhållas, utan ni kan bestämma det själv.

Möjligt att välja en leverantör

Med fri programvara kan du välja en leverantör till hela din miljö. Till exempel kan du hämta uppgraderingar på ett och samma ställe. Det är ingen slump att du inte kan uppdatera Photoshop med hjälp av Windows Update utan du måste vända dig till olika källor för olika program. Med fri programvara vänder du dig till en och samma levernatör och använder samma verktyg för att underhålla hela din miljö.

Leverantörsoberoende

Inte nog med att du kan samla allt hos en levernatör. Du kan välja att byta denna leverantör också. När du vill till en helt annan leverantör. Med proprietära programvaror är detta helt omöjligt. Det finns till exempel bara en leverantör som kan distribuera säkerhetsuppgraderingar till Windows. När den leverantören slutar underhålla produkten kan du inte ta den till någon annan.

Ladda ner det kalkyark vi använt när vi räknat fram priserna i exemplen.

Licenskostnader

Många anser att licenskostnaden är en väldigt liten del av en it-budget. Det kan vi hålla med om i en del fall, men i många fall är det en väldigt stor post. Oavsett vilket är det en onödig post som dessutom återkommer varje gång ert system behöver uppgraderas.

Företag med 10 arbetsstationer, en server

EU har jobbat fram en guide på hur man migrerar till fri programvara och vad man kan tjäna på det. Se Open Source Migration Guidelines från IDA. Där finns också kalkylark som man kan använda för att räkna ut vad en migration kostar.

Vi gjorde en snabb beräkning på en infrastruktur med 10 användare och en server. Vi gör inga anspråk på att denna skall vara komplett utan det är bara ett exempel.

Vår miljö består av en relativt billig server och 10 billiga arbetsstationer. Vi håller en liten budget. Vi räknar ut en årskostnad och ser vad det kostar. Siffrorna kommer från Dustin. Det fiktiva företaget har en server och använder en databas.

Årskostnaden det första året var 116' för det proprietära alternativet och 34' för det fria. Per månad är det en besparing på drygt 6' på ett år, 3' på två och 2' på tre år.

Vår beräkning är väldigt enkel. Detta är inte TCO då vi inte räknat med någon drift och underhåll på systemet. Vår rekomendation är att man använder åtminstone en del av det sparade beloppet på drift och underhåll av miljön. Ni får då en driftsäker miljö som alltid är tillgänglig och som alltid är säkerhetskopierad och försedd med de senaste säkerhetsuppgraderingarna.

Denna kalkyl stämmer naturligtvis inte överallt. Vissa kan spara mer andra mindre. Hör gärna av er till oss så kan vi titta på hur er miljö kan förbättras och hur ni kan spara med fri programvara.

Bookmark Rejås Datakonsult AB - at Delicious Digg Rejås Datakonsult AB - Share Rejås Datakonsult AB - with your Twitter followers Add Rejås Datakonsult AB - to your Technorati favorites Share Rejås Datakonsult AB - on Facebook

Support

Driftstatus
För våra kunder
För nya kunder
Fri support till alla
Jour / Akut
Ofta ställda frågor

Fri programvara

Om fri programvara
Hur vi bidrar till fri programvara
Spara med fri programvara
Länkar om fri programvara

Företaget

Om Rejås Datakonsult
Jobba med oss
Vilka är vi
Våra partners
HLR Roslagen

Kontakt

Kontakta oss
Besöksadress
Postadress
Jabber/XMPP
E-post
Kontaktformulär
Telefonnummer
Akut, dygnet runt

Rejås Datakonsult AB

Rejås Datakonsult AB
Måbärsvägen 16
761 63 Norrtälje

Org.nr: 556786-9978
Momsreg/VAT: SE556786997801
Styrelsens säte: Norrtälje
Företaget innehar F-skatt

Fellow of FSFE FSF Donor No Software Patents! Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Copyright (c) 2002-2013 Rejås Datakonsult AB, vissa rättigheter förbehållna.